Základní škola Košťálov

Základní s 1. - 5. ročníkem
Košťálov 128, 512 02
t| 481 689 225
e| skola@kostalov.cz
e| info@zskostalov.cz

Hledat
Kalendář
Listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Historie

Co se dočteme ve starých školních kronikách

Roku 1781 vydal císař Josef II. toleranční patent a v tomto roce byly odejmuty pozemky od chalupy Václava Rolce č. 10. Přičiněním učitele Koučinského se přikročilo ke stavbě školy. V roce 1805, kdy tento učitel zemřel, budova připadla dědicům a muselo se tedy vyučovat v pronajatých staveních. 

Za učitele Josefa Manna se učilo v č. 28, pak v č. 37, po jeho smrti se vyučovalo v č. 10, 29, 83 a konečně v č.8. Tento domek v r. 1857 od tehdejšího držitele Františka Kříže (hostinského a mistra kovářského)občané s patronátním úřadem za 1700 zlatých koupili a určili za školu.
A jak tato škola vypadala? To se dočteme ve staré školní kronice, kterou v letech 1874 – 1878 psal pan učitel Antonín Hartl :

„Škola byla celá dřevěná, školní světnice malá, střecha samá díra, takže všude prší a voda teče do stavení, podle shnilého žlabu padá voda na schody a v zimě zmrzá, takže každého dne běží o úraz kteréhokoliv žáka.
Pan učitel měl jedinou světničku nad sklepem. mimo tu světničku tu jest ještě komora s prkenným stropem, kuchyň žádná, pouze černý komín, studna zanesená, pumpa shnilá, voda nechutná, stodola, dřevník i chlév sešlý. A do takovéto školy přivedli občané již nyní v letech sedmdesátých nového učitele!
Ačkoliv zde nemá učitel pražádný vliv na obecní záležitosti, dovolil si na jedné schůzi přednésti obecnímu zastupitelstvu žádost o zřízení druhé třídy, poněvadž do školy chodí 140 dítek!
A ku podivu, snad že v okolí i menší obce rozšiřují a staví krásné školy, uchytili se všichni členové obecního zastupitelstva té myšlenky a usnesli se na jaře 1876 ke stavbě přikročit. Ale nakonec dostala přednost stavba mostu a silnice“.

Trvalo ještě dlouhých 12 let, než se ke stavbě nové školní budovy přistoupilo doopravdy. Začalo se v r. 1888 a 15.září 1889 byla škola slavnostně otevřena.
Slavnostní otevření nové školní budovy nám popsal pan Jan Matoušek ( řídící učitel v letech 1878 – 1905) : „Slavnost svěcení budovy školní jest stanovena na 15.září 1889. Jak nemile jsme zřeli však vstříc nepohodě, která v týž dnech panovala. Od časného rána chrlila mračna spousty deště provázené prudkým vichrem. Zdálo se, že je celá slavnost zmařena. Když však o 9 hodině obecenstvo v hojném počtu scházeti se počalo, tu zdálo se, že ani rozpoutaní živlové nemohou udusit potěšení nad vykonaným dílem.
V 9.30 hod. se vydal slavnostní průvod ze staré budovy do chrámu Páně.
O desáté měl pan farář Augustin Dostálek slavnostní kázání, výhradně k významu slavnosti. Potom následovaly slavné služby Boží. Mezi tím přestalo pršet a obloha se vyjasnila, takže se mohlo přikročit k hlavnímu výkonu svěcení. Pak se vydal průvod k nové školní budově. Po slavnostních proslovech následovalo předání klíče. Stavitel odevzdal klíč starostovi a tento řídícímu učiteli.
Před budovou pak ještě c.k. školní inspektor proslovil slavnostní řeč, která způsobila nezapomenutelný, hluboký zážitek v srdcích všech přítomných“.

Zajímavosti z historie školy

1889 – Ve škole se konala volba obecního výboru, které se zúčastnil Antal Stašek. Škola je trojtřídní, v 1. a 2. třídě je 70 dětí, ve 3. třídě je 100 žáků
1913 – Místní školní radou(MŠR) bylo usneseno zřídit na loukách u čp.3 „Rejdiště“ pro školní děti. Tři roky po válce neměla MŠR na vydání ani haléř. Aby mohl být pořízen prapor ve státních barvách, musela požádat místní textilní závody o darování látky. Zavedeno elektrické vedení do školy
1928 – Dar bývalého zdejšího továrníka S. Hyblera škole : šicí stroj
1929 – Podmínky pro nového školníka: měsíční plat 100 korun, zdarma byt (1 místnost), otop a světlo, uchazeč nesmí mít malé děti
1930 – Následkem opětovného vzrůstu počtu dětí (počet na třídu snížen max. na 60), projevil se nedostatek učeben. Bylo uvažováno o stavbě domu pro učitele.
1936 – Poprvé se objevuje v zápiscích kronikáře slovo „konkurz“. O místo řídícího učitele bylo 5 žadatelů, z nichž služebně nejstarší byl Vojtěch Štěpánek (nar. 1882 ve Vídni) a kterého školský úřad jmenoval od 1.7. 1937 řídícím učitelem. Je mnoho nezaměstnaných učitelů a vláda snížila max. počet žáků z 60 na 45 pro jednu třídu.Následkem toho byl naturální byt přeměněn na třídu a další třída musela být umístěna v zasedací síni obecního domu čp. 201. Škola má jen dvě třídy.
1953 – Škola opět trojtřídní.
1955 – Škola rozšířena o čtvrtou třídu. Škola pětitřídní
1974 – Byl zbourán prastarý domek čp.10, v kterém se kdysi také učilo. Na jeho místě se začalo s přístavbou stávající školní budovy.
1979 – Snížen počet tříd na čtyři.
1981 – Otevřena nová škola, začala přestavba staré budovy.
1989 – Dokončena přestavba staré budovy a škola dostala dnešní podobu.
1997 – Opět připojen pátý ročník k 1. stupni ZŠ. Řídící učitelé a ředitelé, kteří na zdejší škole působili

Řídící učitelé a ředitelé, kteří na zdejší škole působili

Jan Matoušek 1889 – 1905
Josef Bracháček 1905 – 1906
František Mádle 1906 – 1918
Antonín Řepka 1918 – 1933
Zdeněk Jandourek 1934 – 1936
Jan Nožička 1936 – 1937
Vojtěch Štěpánek 1937 – 1939
Pavel Riegr 1939 – 1945
Josef Antoš 1945 – 1975
Marie Libánská 1975 – 1984
Eva Stehlíková 1984 – 1990
Jan Šindelář 1990 – 1995
Mgr.Vilém Celfl 1995 – 1999
Mgr. Alena Janatová 1999 – 2017
Mgr. Miroslav Kos – současnost